top of page
Hiligaynon.jpg

Kung Wala Sang Bagyo

Ginlubar o ginsalin ni Terence Lustaña

Kita tanan naga agi ka sa mga pagtisting sa kinabi. Kung kis-a gusto naton magdalagan kag magpalagyo sa mga pagtisting. May ara sang isa ka bata na naglayas sa iya balay kag nagbiyahe sa kalibutan sa una nga siglo. Sin-o ayhan ang iya makilala? Ano ayhan ang iya makaplagan?

Order now on
Kindle button.png

$12.99 USD

$4.99 USD

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

How My Rice Cooker Started the Zombie Apocalypse

Ginsalin ni Terence Lustaña

Paano Ginhimo sang Rice Cooker ko Zombie ang Tanan? Matun-an ini sa indi dali na pamaagi sang duwa ka mga bata. Sundi ang masadya na biyahe ni Jan-Jan kag Mariah! Sa ila hindi pagpanglimpyo kag panglapta, nahitabo ang katapusan sang kalibutan!

Order now on

COMING SOON

Kindle button.png

$4.99 USD

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

Cover.png

Book #3

Another book is currently in the works.

Check back soon!

Coming Soon to

TBA

Kindle button.png

TBA

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

bottom of page