top of page
Filipino.jpg

Kung Wala Sanang Bagyo

Isinalin ni Mark at Nieva Juntado

Lahat ay nakakaranas sa mga hindi magandang pangyayari. At minsan gusto mong lumayo. May isang batang lalaki na lumayas sa kanyang bahay, at nilakbay ang mundo noong unang siglo. Sino kaya ang kanyang makikilala? Ano kaya ang kanyang mahahanap?

Order now on

$12.99 USD

Kindle button.png

$4.99 USD

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

How My Rice Cooker Turned Everyone Into Zombies!

Translations coming soon!

Coming Soon to

TBA

Kindle button.png

TBA

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

Cover ENG-01.png

Book #3

Another book is currently in the works.

Check back soon!

Coming Soon to

TBA

Kindle button.png

TBA

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

bottom of page