top of page
Cebuano.jpg

Kung Wala Untay Bagyo

Gihubad ni Amirhesa Abapo Ligutom

Kitang tanan adunay dili maayo nga mga kasinatian sa kinabuhi. Usahay, kini nga panghitabo motukmod kanimo nga mopahilayo. Usa ka batang lalaki nga Filipino ang nipahilayo gikan sa ilang panimalay ug nibyahi sa kalibutan sa unang siglo. Kinsa kaha iyang makaila? Unsa kaha ang iyang makaplagan?

Order now on

$12.99 USD

Kindle button.png

$4.99 USD

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

How My Rice Cooker Started the Zombie Apocalypse

Gihubad ni Amirhesa Abapo Ligutom

Kitang tanan adunay dili maayo nga mga kasinatian sa kinabuhi. Usahay, kini nga panghitabo motukmod kanimo nga mopahilayo. Usa ka batang lalaki nga Filipino ang nipahilayo gikan sa ilang panimalay ug nibyahi sa kalibutan sa unang siglo. Kinsa kaha iyang makaila? Unsa kaha ang iyang makaplagan?

Order now on

COMING SOON

Kindle button.png

$4.99 USD

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

Cover.png

Book #3

Another book is currently in the works.

Check back soon!

Coming Soon to

TBA

Kindle button.png

TBA

Note: Amazon orders to the Philippines must be over $50USD.

bottom of page